Er Kristus i, hvor Kristus er på den?

367 er Kristus i det, hvor Kristus er på denSeit Jahren halte ich mich zurück, Schweinefleisch zu essen. In einem Supermarkt kaufte ich eine «Kalbsbratwurst». Jemand sagte mir: «In dieser Kalbsbratwurst ist Schweinefleisch drin!» Ich konnte es kaum glauben. Im Kleingedruckten stand es jedoch schwarz auf weiss. «Der Kassensturz» (eine Schweizer TV-Sendung) hat die Kalbsbratwurst getestet und schreibt: Kalbsbratwürste sind bei Grillfesten sehr beliebt. Doch nicht jede Wurst, die wie eine Kalbsbratwurst aussieht, ist auch eine. Oft enthält sie mehr Schweinefleisch als Kalbfleisch. Auch beim Geschmack gibt es Unterschiede. Eine Fachjury hat für den «Kassensturz» die meistverkauften Kalbswürste getestet. Die beste Kalbsbratwurst enthielt gerade mal 57% Kalbfleisch und wurde als besonders geschmacksvoll bewertet. Heute nehmen wir das Etikett «Christsein» unter die Lupe und fragen uns: «Ist Christus drin, wo Christus draufsteht?»

Kender du en person, der er en god kristen? Jeg kender kun en, som jeg kan sige uden tøven om, at han er en god kristen. Jesus Kristus selv! De andre er kristne i det omfang Kristus tillader dem at leve i dem. Hvilken kristen slags er du? En 100% kristen? Eller består du for det meste af dig selv og er derfor kun en labelholder med et tegn: "Jeg er kristen"! Er du sandsynligvis en svindler?

Der er en vej ud af dette dilemma! Du og jeg, gennem omvendelse, omvendelse, med andre ord at vende tilbage til Jesus bliver en 100% Christian! Det er vores mål.

I et første punkt ser vi på "omvendelse"

Jesus sagte, der rechte Weg in seinen Schafstall (in sein Königreich) führe durch die Türe. Jesus sagt von sich selbst: Ich bin diese Türe! Einige möchten über die Mauer klettern, um in das Reich Gottes zu gelangen. Das geht nicht. Der Weg zur Errettung, den Gott für uns Menschen vorgesehen hat, besteht aus Omvendelse og tro til Herren, Jesus Kristus. Det er den eneste vej. Gud kan ikke acceptere en person, der på nogen anden måde forsøger at klatre ind i sit rige. Johannes Døberen prædike busserne. Dette var forudsætningen for Israels folk at acceptere Jesus som deres Frelser. Dette gælder for dig og mig i dag!

«Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Busse und glaubt an das Evangelium» (Markus 1,14-15)!

Guds ord er meget tydeligt her. Busser og tro er uløseligt forbundet. Hvis jeg ikke har ondt, så er hele mit fundament ustabilt.

Vi kender alle lovene i vejtrafikken. For nogle år siden kørte jeg til Milano i bil. Jeg havde for meget fart og kørte for hurtigt i 28 km pr. Time. Jeg var heldig. Mit kørekort blev ikke trukket tilbage fra mig. Politiet gav mig en voldsom straf og en advarsel. Busser til at gøre i trafik betyder at betale et beløb og holde reglerne.

Siden den tid, hvor synden kom til verden gennem Adam og Eva, har mennesker været under syndens åg. Straffen for synd er evig død! Alle betaler denne straf i slutningen af ​​deres liv. "Omvendelse" betyder at gøre en U-sving i livet. Omvende sig fra sit egorelaterede liv og vend til Gud.

At gøre busser betyder: «Jeg anerkender min egen syndighed og indrømmer det! «Jeg er en synder og fortjener evig død! »Min egoistiske livsstil bringer mig til dødsstaten.

«Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unsres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die andern (Epheser 2,1-3).

Min konklusion:
På grund af mine overtrædelser og synder er jeg død. Jeg kan ikke blive åndelig perfekt alene. Som en død person har jeg intet liv i mig og kan ikke gøre noget alene. I dødsstaten er jeg fuldstændig afhængig af Jesu Kristi, min Frelsers hjælp. Kun Jesus kan rejse døde mennesker.

Kender du den følgende historie? Da Jesus hørte, at Lazarus var syg, ventede han to hele dage, før han tog af sted for at tage til Lazarus i Bethany. Hvad ventede Jesus på? Tiden indtil Lazarus ikke længere kunne gøre noget på egen hånd. Han ventede på bekræftelse af sin død. Jeg kan forestille mig, hvordan det føltes, da Jesus stod ved sin grav. Jesus sagde "Løft stenen væk!" Marta, den afdødes søster, svarede: "Han stinker, han har været død i 4 dage"!

Et spørgsmål:
Er der noget i dit liv, der stinker, noget, du ikke ønsker, at Jesus skal udsætte "ved at rulle stenen væk?" Tilbage til historien.

De rullede stenen væk, og Jesus bad og råbte med en høj stemme "Lazarus, kom ud!" Den afdøde kom ud.
Tiden er opfyldt, Jesu stemme går også til dig. Guds rige er kommet tæt på dig. Jesus råber højlydt: "Kom ud!" Spørgsmålet er, hvordan kommer du ud af din egoistiske, egoistiske, ildelugtende måde at tænke og handle på? Hvad har du brug for Du har brug for nogen til at hjælpe dig med at rulle stenen væk. Du har brug for nogen til at hjælpe dig med at fjerne klæderne. Du har brug for nogen til at hjælpe dig med at begrave gamle ildelugtende måder at tænke og handle på.

Nu kommer vi til det næste punkt: «Den gamle person»

Den største hindring i mit liv var min syndige natur. Bibelen taler i denne sammenhæng af den "gamle mand". Det var min betingelse uden Gud og uden Kristus. Til min gamle mand hørt alt Guds vilje er uenig: min utugt, min urenhed, mine skammelige lidenskaber, mine onde lyster, min grådighed, min afgudsdyrkelse, min vrede, min Vrede, min ondskab, mine bespottelser, mine skammelige ord, min Overarbejde og min snyd. Paul viser løsningen på mit problem:

«Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde» (Romerne 6,6-7).

For at jeg skal leve i et tæt forhold til Jesus, må den gamle dø. Det skete med mig, da jeg blev døbt. Jesus påtog ikke kun mine synder, da han døde på korset. Han lod også min "gamle mand" dø på dette kors.

«Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln» (Romerne 6,3-4).

Martin Luther kaldte denne gamle mand "gamle Adam". Han vidste, at denne gamle person kunne "svømme". Jeg giver altid den "gamle mand" retten til at leve. Jeg bruger det til at beskidte mine fødder. Men Jesus er klar til at vaske dem igen og igen! Fra Guds synspunkt blev jeg vasket rent med Jesu blod.

Vi overvejer det næste punkt "Loven"

Paul sammenligner forholdet til loven med et ægteskab. Først begik jeg fejlen ved at gifte mig med levitloven i stedet for Jesus. Jeg prøvede at opnå sejr over synd på egen hånd ved at holde denne lov. Loven er en god, moralsk oprigtig partner. Derfor forvekslede jeg loven med Jesus. Min ægtefælle, loven, slog eller skadede mig aldrig. Jeg finder ingen fejl i nogen af ​​hans krav. Loven er retfærdig og god! Imidlertid er loven en meget krævende "mand". Han forventer perfektion fra mig på alle områder. Han beder mig om at holde huset knirkende rent. Bøger, tøj og sko skal alle være på det rigtige sted. Maden skal tilberedes i tide og perfekt. Samtidig løfter loven ikke en finger for at hjælpe mig med mit arbejde. Han hjælper mig ikke i køkkenet eller andre steder. Jeg vil afslutte dette forhold til loven, fordi det ikke er et kærlighedsforhold. Men det er ikke muligt.

«Denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt; wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem andern Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt; wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen andern Mann nimmt. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, sodass ihr einem andern angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen» (Romerne 7,2-4).

Jeg blev sat i "Kristus", da han døde på korset, og jeg døde med ham. Derfor mister loven sin juridiske ret til mig. Jesus opfyldte loven. Jeg har været i Guds sind siden starten, og han forenede mig med Kristus, så han kunne være barmhjertig med mig. Jeg tillader mig følgende bemærkning: Da Jesus døde på korset, døde du også med ham? Vi døde alle sammen med ham, men det er ikke slutningen på historien. I dag ønsker Jesus at leve i hver enkelt af os.

«Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben» (Galater 2,19-20).

Jesus sagte: «Niemand hat grössere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde (Joh. 15,13)». Ich weiss, diese Worte treffen auf Jesus Christus zu. Er hat für Sie und mich sein Leben geopfert! Wenn ich mein Leben für Jesus hingebe, ist das die grösste Liebe, die ich ihm zum Ausdruck bringen kann. Indem ich mein Leben bedingungslos Jesus schenke, beteilige ich mich am Opfer Christi.

«Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst» (Romerne 12,1).

At gøre rigtige busser betyder:

  • Jeg siger med vilje ja til den gamle manns død.
  • Jeg siger ja til udfrielsen fra loven ved Jesu død.

Troende betyder:

  • Jeg siger ja til det nye liv i Kristus.

«Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden» (2 Kor 5,17).

Det afgørende punkt: "Det nye liv i Jesus Kristus"

I galaterne har vi læst: «Jeg lever, men nu ikke mig, men Kristus lever i mig». Wie sieht Ihr neues Leben in Christus aus? Welchen Massstab hat Jesus für Sieh angesetzt? Erlaubt er Ihnen, Ihr Haus (Ihr Herz) unrein und schmutzig zu halten? Nein! Jesus fordert viel mehr, als das Gesetz forderte! Jesus sagt dazu:

«Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du sollst nicht ehebrechen. « Ich aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen» (Matt 5,27: 28-).

Hvad er forskellen mellem Jesus og loven. Loven krævede meget, men gav dig ingen hjælp og gav dig ingen kærlighed. Jesu krav er meget højere end lovens krav. Men han hjælper dig med din ordre. Han siger: ”Lad os gøre alt sammen. Rengør huset sammen, sæt tøj og sko på det rigtige sted sammen ». Jesus lever ikke for sig selv, men deltager i dit liv. Det betyder, at du ikke længere skal leve for dig selv, men deltage i hans liv. Du deltager i Jesu arbejde.

"Og derfor døde han for alle, der bor der, Lev ikke dig selv, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist» (2 Kor 5,15).

At være kristen betyder at leve i et meget nært forhold til Jesus. Jesus ønsker at være involveret i alle dine livssituationer! HIM er forankret i sand tro, sandt håb og kærlighed selv. Dens fundament er Kristus alene. Ja, Jesus elsker dig! Jeg spørger dig: Hvem er Jesus for dig, personligt?

Jesus ønsker at opfylde dit hjerte og være dit center! Du skal give dit liv helt til Jesus og leve i hans afhængighed. Du bliver aldrig skuffet. Jesus er kærlighed. Han giver det til dig og ønsker dit bedste.

«Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus» (2 Peter 3,18: ).

Jeg vokser i nåde og viden gennem forståelse "Hvem jeg er i Jesus Kristus"! Dette ændrer min opførsel, min holdning og alt hvad jeg gør. Det er sand visdom og viden. ALT ER Nåde, en ufortjent gave! Det handler om at vokse mere og mere ind i denne opmærksomhed om "CHRIST IN US". Modenhed er at leve i perfekt harmoni i denne "VÆRE I CHRIST".

Vi kommer til konklusionen «Omvendelse i forbindelse med tro»

Vi læser «Gør bøde og tro på evangeliet. Det er begyndelsen på vores nye liv i Kristus og i Guds rige. Du og jeg lever i Kristus. Det er gode nyheder. Denne tro er både opmuntring og udfordring. Han er sand fornøjelse! Denne tro er i live.

  • Se håbløsheden i denne verden. Død, katastrofe og elendighed. De tror på Guds ord: "Gud overvinder det onde med det gode".
  • Du oplever behov og bekymringer hos dine medmennesker, er opmærksomme på, at de ikke har nogen løsning for dem. Hvad du kan tilbyde dem, er at have et nært og intimt forhold til Jesus. Han alene bringer succes, glæde og fred. Kun han kan opnå omvendelsens mirakel!
  • De lægger i hænderne på Gud hver dag. Ligegyldigt hvad der sker, er du sikker i hans hænder. Han har enhver situation under kontrol og giver dig visdom til korrekte beslutninger ».
  • De er gjort små, tiltalt og anklaget uden grund. Men din tro siger: "Jeg er i Jesus Kristus". Han har set det hele og ved, hvordan mit liv føles. Du stoler helt på ham.

Paul formulerede det i kapitlet om tro på hebraisk:

«Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht» (Hebräer 11,1)!

Dette er den virkelige udfordring i det daglige liv med Jesus. Du giver ham din fulde tillid.

For mig er følgende fakta:

Jesus Kristus lever 100% i mig. Han beskytter og opfylder mit liv.

Jeg stoler fuldt ud på Jesus. Jeg håber du også!

af Pablo Nauer