BIBLIEKURS (12 lektioner)

Bibelen - Guds ord?

016 wkg bs Bibelen

"Den hellige Skrift er det Guds inspirerede ord, en trofast vidne til evangeliet tekst og den sande og nøjagtig gengivelse af Guds åbenbaring til mennesket. For så vidt som den hellige Skrift er ufejlbarlig og grundlæggende for Kirken i alle undervisnings- og liv spørgsmål "(2 Tim 3,15-17; .. 2 Peter 1,20-21; Joh 17,17).

Forfatteren af ​​Hebræerbrevet siger om den måde, hvordan ...

Læs mere ➜

Hvordan er Gud?

017 wkg bs gud far

Ifølge Skriften er Gud et guddommeligt væsen i tre evige, identiske men forskellige personer - Fader, Søn og Helligånd. Han er den eneste sande Gud, evig, uforanderlig, allmægtig, alvidende, allestedsnærværende. Han er skaberen af ​​himlen og jorden, bærer af universet og frelsens kilde til mennesket. Selv om det er transcendent, virker det ...

Læs mere ➜

Hvem er Jesus Kristus?

018 wkg bs søn jesus christ

Gud Sønnen, den anden person af Guddommen, fra evig tid født af Faderen. Han er Ordet og billedet af Faderen - ved ham og til ham Gud skabte alle ting. Han blev sendt af Faderen, som Jesus Kristus, Gud åbenbaret i kødet, for at gøre det muligt for os at opnå frelse. Han blev modtaget af Helligånden og født af Jomfru Maria - ...

Læs mere ➜

Hvad er Jesu Kristi budskab?

019 wkg bs evangeliet om jesus christ

Evangeliet er den gode nyhed om frelse gennem Guds nåde på grund af tro på Jesus Kristus. Det er budskabet om, at Kristus døde for vores synder, at han blev begravet, at ifølge Skriften blev den tredje dag opvokset og derefter optrådt for sine disciple. Evangeliet er den gode nyhed, at vi gennem Jesu Kristi frelse går ind i Guds rige ...

Læs mere ➜

Hvem eller hvad er Helligånden?

020 wkg bs den hellige ånd

Helligånden er guddommens tredje person og går evigt fra Faderen gennem Sønnen. Han er Trøsteren lovet af Jesus Kristus, som Gud sendte til alle troende. Helligånden lever i os, forener os med Faderen og Sønnen og forvandler os gennem omvendelse og helliggørelse og ved konstant fornyelse er i overensstemmelse med Kristi billede. Helligånden er den ...

Læs mere ➜

Hvad er synd?

021 wkg bs suende

Synd er lovløshed, en tilstand af oprør mod Gud. Siden det tidspunkt, hvor synd Adam og Eva kom ind i verden, mennesket er under åget syndens - et åg, som kan tages væk kun ved Guds nåde gennem Jesus Kristus. Den syndige tilstand menneskeheden afspejles i tendensen sig selv og deres egne interesser end Gud og hans vilje ...

Læs mere ➜

Hvad er dåben?

022 wkg bs dåb

Vand dåb - et tegn på anger for den troende, et tegn på, at han accepterer Jesus Kristus som Herre og Frelser - er deltagelsen i død og Jesu Kristi opstandelse. Den Getauftwerden "med Helligånden og ild" refererer til fornyelse og udrensning arbejde af Helligånden. Den verdensomspændende Guds kirke praktiserer dåb ved nedsænkning (Matthew 28,19; ...

Læs mere ➜

Hvad er kirken?

023 wkg bs kirke

Kirken, Kristi legeme, er samfundet af alle, der tror på Jesus Kristus og i hvem Helligånden bor. Kirkens mission er at prædike evangeliet for at lære alt, hvad Kristus har befalet, at døbe og fodre flokken. Ved opfyldelsen af ​​denne mission bruger Kirken, guidet af Helligånden, Bibelen som vejledning og orienterer sig selv ...

Læs mere ➜

Hvem eller hvad er Satan?

024 wkg bs satan

Engle er skabt spiritus. De er udstyret med fri vilje. De hellige engle tjene Gud som budbringere og agenter, der tjenende ånder for dem, der for at opnå frelse, og Kristus ledsage hans tilbagevenden. De ulydige engle kaldes dæmoner, onde ånder og onde ånder (Heb 1,14, Rev. 1,1, 22,6, 25,31 Mt; 2 2,4 Petr;. Mk 1,23; Mt ...

Læs mere ➜

Hvad er den nye pagt?

025 wkg bs den nye bunke

I sin grundlæggende form styrer en pagt et gensidigt forhold mellem Gud og menneskeheden på samme måde som en normal pagt eller aftale indebærer et forhold mellem to eller flere mennesker. Den Nye Pagt er i kraft, fordi Jesus, testatoren, er død. At forstå dette er afgørende for den troende, fordi ...

Læs mere ➜

Hvad er tilbedelse?

026 wkg bs tilbedelse

Tilbedelse er det guddommeligt skabte svar på Guds herlighed. Det er motiveret af guddommelig kærlighed og fjedre fra den guddommelige selvopdagelse mod dens skabelse. I tilbedelse kommer den troende ind i kommunikation med Gud, Faderen, gennem Jesus Kristus, formidlet af Helligånden. Tilbedelse betyder også, at vi er ydmyge og glade for Gud ...

Læs mere ➜

Hvad er den store missionskommando?

027 wkg bs mission kommando

Evangeliet er den gode nyhed om frelse gennem Guds nåde på grund af tro på Jesus Kristus. Det er budskabet om, at Kristus døde for vores synder, at han blev begravet, at ifølge Skriften blev den tredje dag opvokset og derefter optrådt for sine disciple. Evangeliet er den gode nyhed, at vi gennem Jesu Kristi frelse går ind i Guds rige ...

Læs mere ➜