Kristus lever i dig!

517 Kristus i dig Die Auferstehung Jesu Christi ist die Wiederherstellung des Lebens. Wie wirkt sich das wiederhergestellte Leben Jesu auf Ihr tägliches Leben aus? Paulus enthüllt im Brief an die Kolosser ein Geheimnis, das Ihnen neues Leben einhauchen kann: «Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt an, ja, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war: ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf Erden bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet: Christus lebt in euch! Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt» (Kolosser 1,26-27 Hoffnung für Alle).

Modellen

Wie erlebte Jesus die Beziehung zu seinem Vater, als er auf dieser Erde lebte? «Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge» (Römer 11,36)! Das ist genau die Beziehung zwischen dem Sohn als Gottmensch und seinem Vater als Gott. Vom Vater, durch den Vater, zu dem Vater! «Darum sprach Christus zu Gott, als er in die Welt kam: Schlachtopfer und andere Gaben wolltest du nicht. Aber du hast mir einen Leib gegeben; er soll das Opfer sein. Dir gefallen keine Brandopfer und Sündopfer. Deshalb habe ich gesagt: Ich komme, um deinen Willen, mein Gott, zu erfüllen. So heisst es von mir bereits in der Heiligen Schrift» (Hebräer 10,5-7 Hoffnung für Alle). Jesus stellte sein Leben Gott bedingungslos zur Verfügung, damit alles, was von ihm im Alten Testament geschrieben steht, seine Vollendung durch ihn als Person findet. Was half Jesus, sein Leben als ein lebendiges Opfer darzubringen? Konnte er dies aus sich selbst heraus tun? Jesus sagte: «Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke» (Johannes 14,10). Das Einssein im Vater und der Vater in ihm, befähigte Jesus, sein Leben als ein lebendiges Opfer darzubringen.

Den ideelle ide

Den dag, du accepterede Jesus som din Forløser, Frelser og Frelser, tog Jesus form i dig. Du og alle mennesker på denne jord kan få evigt liv gennem Jesus. Hvorfor døde Jesus for alle? "Jesus døde derfor for alle, så de, der bor der, ikke længere skal leve selv, men de, der døde for dem og er blevet oprejst" (2. Korinter 5,15).

Så længe Jesus befinder dig i Helligånden, har du kun ét kald, et formål og et formål: at give dit liv og hele din personlighed uden begrænsning og betingelsesløst til Jesus. Jesus startede sin arv.

Hvorfor skulle du lade Jesus tage dig fuldstændigt? «Jeg formaner jer nu, brødre og søstre, gennem Guds nåde, at I giver jeres krop som et offer, der er levende, hellig og behageligt for Gud. Det er din fornuftige gudstjeneste »(Romerne 12,1:).

Sich ganz und gar Gott hinzugeben ist Ihre Antwort auf Gottes Barmherzigkeit. Ein solches Opfer bedeutet eine Veränderung des gesamten Lebensstils. «Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene» (Römer 12,2). Jakobus sagt in seinem Brief: «Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot» (Jakobus 2,26). Geist heisst hier soviel wie Atem. Ein Leib ohne Atem ist tot. Ein lebendiger Leib atmet und ein lebendiger Glaube atmet. Was sind gute Werke? Jesus sagt: «Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat» (Johannes 6,29). Gute Werke sind Werke, die ihren Ursprung im Glauben des in Ihnen wohnenden Christus haben und die durch Ihr Leben zum Ausdruck kommen. Paulus sagte: «Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir» (Galater 2,20). So wie Jesus in der Einheit mit Gott dem Vater lebte, als er auf Erden war, genauso sollten auch Sie in einer enger Beziehung mit Jesus leben!

Problemet

Idealet gælder ikke altid for mig på alle områder af mit liv. Ikke alle mine værker har oprindelse i troen på den iboende Jesus. Årsagen og årsagen til, at vi finder i skabelseshistorien.

Gud skabte mennesker til at nyde dem og udtrykke kærlighed gennem dem og gennem dem. I sin kærlighed satte han Adam og Eva i Edens have og gav dem kontrol over haven og alt hvad der var i den. De levede i et tæt og personlig forhold til Gud i paradis. De vidste intet om "godt og dårligt", fordi de først troede og stolede på Gud. Adam og Eva troede derefter på slangens løgn for at finde opfyldelsen af ​​livet i sig selv. På grund af deres fald blev de drevet ud af paradiset. De blev nægtet adgang til “Livets træ” (det er Jesus). Selvom de levede fysisk, var de åndeligt døde.De havde forladt Guds enhed og måtte selv beslutte, hvad der var rigtigt og forkert.

Gud har bestemt, at velsignelser og forbandelse arves fra generation til generation. Paulus anerkendte denne arv og skrev i brevet til romerne: "Derfor, ligesom synden kom ind i verden gennem et menneske (Adam) og død gennem synd, er døden trængt ind i alle mennesker, fordi de alle har syndet" (Romerne 5,12).

Ønsket om at realisere mig selv og at leve fra mit eget jeg har arvet fra mine forældre. I fællesskabet med Gud modtager vi kærlighed, sikkerhed, anerkendelse og accept. Uden det personlige og tætte forhold til Jesus og fraværet af Helligånden opstår der en mangel og fører til afhængighed.

Min indre tomhed udfyldte jeg med forskellige afhængigheder. I lang tid i mit kristne liv troede jeg, at Helligånden var en kraft. Jeg brugte denne magt til at forsøge at overvinde min afhængighed eller leve et gudfrygtigt liv. Vægten var altid på mig selv. Jeg ønskede at overvinde min afhængighed og mit eget ønske. Denne kamp med gode hensigter var ufrugtbar.

Anerken Kristi kærlighed

Was bedeutet es, mit dem Geist Gottes erfüllt zu sein? Im Epheserbrief lernte ich die Bedeutung kennen. «Dass der Vater euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt» (Epheser 3,17-19).

Mit spørgsmål er: Hvorfor har jeg brug for Helligånden? At forstå Kristi kærlighed! Hvad er resultatet af denne viden om Kristi kærlighed, som overgår al viden? Ved at anerkende Kristi uforanderlige kærlighed, modtager jeg Guds fylde gennem Jesus, der bor i mig!

Jesu liv

Jesu Kristi opstandelse er af stor betydning for enhver kristen, faktisk for enhver person. Hvad der skete dengang har en enorm indflydelse på mit liv i dag. ”For hvis vi er blevet forsonet med Gud ved hans søns død, da vi stadig var fjender, hvor meget mere vil vi blive frelst ved hans liv, efter at vi nu er forsonet” (Romerne 5,10). Den første kendsgerning er dette: Jeg er forsonet med Gud Faderen gennem Jesu Kristi offer. Det andet, som jeg længe havde overset, er dette: Han løser mig gennem sit liv.

Jesus sagde: "Men jeg er kommet for at bringe dem liv - liv i fylde" (Johannes 10,10:2,1 fra New Geneva Translation). Hvilken person har brug for livet? Kun en død person har brug for liv. ”Du var også død af dine overtrædelser og synder” (Efeserne:). Fra Guds synspunkt er problemet ikke kun, at vi er syndere og har brug for tilgivelse. Vores problem er meget større, vi er døde og har brug for Jesu Kristi liv.

Livet i paradis

Er du bange for, at du ikke længere kan være den person, du var, fordi du stillede dit liv til rådighed for Jesus betingelsesløst og ubetinget? Lige før han måtte lide og dø, sagde Jesus til sine disciple, at han ikke ville forlade dem som forældreløse: «Det er stadig lidt derefter, at verden ikke længere ser mig. Men du ser mig, fordi jeg lever, og du skal også leve. På den dag vil du erkende, at jeg er i min far, og du i mig, og jeg i dig »(Johannes 14,20).

Når Jesus bor i dig og arbejder gennem dig, lever du i Jesus og arbejder gennem dig! De lever med Gud i nattverd og solidaritet, som Paulus erkendte: "For vi lever, væver og er i ham" (Apg 17,28). Selvaktualisering i sig selv er en løgn.

Kort før hans død erklærer Jesus opfyldelsen af ​​den himmelske tilstand: "Som du, Fader, er i mig og jeg i dig, skulle de også være i os, så verden kan tro, at du har sendt mig" (Johannes 17,21,). At være et med Gud Faderen, Jesus og gennem Helligånden er det virkelige liv. Jesus er vejen, sandheden og livet!

Siden jeg indså dette, har jeg bragt alle mine afhængigheder til Jesus og sagt: «Jeg kan ikke gøre det, jeg er ikke i stand til at fjerne dem fra mit liv alene. I enhed med dig Jesus og gennem dig er jeg i stand til at overvinde mine afhængigheder. Jeg vil have dig til at indtage deres sted, og jeg beder dig om at løse arven fra uafhængighed i mit liv.

Ein Hauptvers des Kolosser-Briefes «Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit», (aus Kolosser 1, 27) sagt folgendes über Sie aus: Wenn Sie lieber Leser sich zu Gott bekehrt haben, hat Gott in Ihnen eine Neugeburt geschaffen. Sie erhielten ein neues Leben, das Leben Jesu Christi. Ihr steinernes Herz wurde ersetzt mit seinem lebendigen Herz (Hes 11,19). Jesus lebt durch den Geist in Ihnen und Sie leben, weben und sind in Jesus Christus. Das Einssein mit Gott ist erfülltes Leben, das in alle Ewigkeit andauern wird!

Gud Gud igen og igen for at leve i dig og for at lade ham opfylde dig. Takket være din taknemmelighed tager denne vigtige kendsgerning form i dig mere og mere!

af Pablo Nauer