Jesus lever!

534 Jesus er i liveHvis du kun kunne vælge én passage, der opsummerer hele dit kristne liv, hvilken ville det så være? Måske dette mest citerede vers: "For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at alle, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv?" (Johannes 3:16). Et godt valg! For mig er følgende vers det vigtigste, som Bibelen som helhed indikerer: "På den dag skal I vide, at jeg er i min Fader, og I er i mig, og jeg i jer" (Joh 1.4,20).

Natten før hans død fortalte Jesus ikke kun sine disciple, at "den Hellige Ånd ville blive givet dem den dag", men han talte også flere gange om, hvad der ville ske gennem hans død, opstandelse og opstigning. Noget så utroligt skal ske, noget så fantastisk, noget så chokerende, at det bare ikke ser ud til at være muligt. Hvad lærer disse tre små sætninger os?

Er du klar over, at Jesus er i sin far?

Jesus lever gennem Helligånden i et intimt, unikt og helt særligt forhold til sin Fader. Jesus bor i sin fars mave! "Ingen har nogensinde set Gud; den eneste, der er Gud og er i Faderens skød, har forkyndt det" (Joh. 1,18). En forsker skriver: "At være i nogens skød betyder at være i nogens omfavnelse, at blive fyldt med den mest intime pleje og kærlige omsorg af nogen". Jesus er lige der: "I sin himmelske Faders skød".

Er du klar over, at du er i Jesus?

"Du i mig!" Tre små betagende ord. Hvor er jesus Vi har lige lært, at han har et ægte og glædeligt forhold til sin himmelske Fader. Og nu siger Jesus, at vi er i ham, ligesom grenene er i vinstokken (Joh 15,1-8.). Forstår du, hvad det betyder? Vi er i det samme forhold, som Jesus har til sin Fader. Vi ser ikke på udefra og forsøger at finde ud af, hvordan vi bliver en del af dette særlige forhold. Vi er en del af det. Hvad handler det her egentlig om? Hvordan skete det hele? Lad os se lidt tilbage.

Påsken minder os årligt om Jesu Kristi død, begravelse og opstandelse. Men dette er ikke kun historien om Jesus, det er også din historie! Det er historien om hver og en af ​​dem, fordi Jesus var vores stedfortræder og stedfortræder. Da han døde, døde vi alle sammen med ham. Da han blev begravet, blev vi alle begravet sammen med ham. Da han rejste sig til et nyt herligt liv, rejste vi os alle til det liv (Romerne 6,3-14). Hvorfor døde Jesus? "Thi også Kristus led en gang for synder, den retfærdige for de uretfærdige, for at han kunne føre jer til Gud, og han blev dræbt efter kødet, men gjort levende efter ånden" (1. Peter 3,18).

Desværre forestiller mange mennesker sig Gud som en ensom gammel mand, der bor et sted i himlen og ser på os på afstand. Men Jesus viser os præcis det modsatte. På grund af sin store kærlighed forenede Jesus os med sig selv og bragte os ind i Faderens nærhed gennem Helligånden. "Og når jeg går for at berede stedet for jer, vil jeg komme igen og tage jer til mig, for at også I kan være, hvor jeg er" (Joh 1.4,3). Lagde du mærke til, at der ikke er nævnt noget, vi skal gøre eller opnå for at komme ind i hans nærhed? Det handler ikke om at følge regler og regler for at sikre, at vi er gode nok. Vi er allerede: "Han oprejste os med os og grundlagde os i himlen i Kristus Jesus" (Efeserne 2,6). Dette særlige, unikke og intime forhold, som Jesus har til Faderen gennem Helligånden i al evighed, er blevet tilgængeligt for alle. De er nu så tæt forbundet med Gud, som de kan være, og Jesus gjorde dette intime forhold muligt.

Er du klar over, at Jesus er i dig?

Dit liv er så meget mere værd, end du nogensinde kan forestille dig! Ikke kun er du i Jesus, men han er også i dig. Den har udvidet sig i dig og bor i dig. Han er til stede i din hverdag, i dit hjerte, tanker og relationer. Jesus tager form i dig (Galaterne 4:19). Når du går igennem svære tider, går Jesus igennem dem i dig og med dig. Han er styrken i dig, når vrede kommer din vej. Han er i det unikke, svagheden og skrøbeligheden hos hver enkelt af os og er glad for, at hans styrke, glæde, tålmodighed, tilgivelse kommer til udtryk i os, og at den viser sig gennem os for andre mennesker. Paulus sagde: "For Kristus er mit liv, og døden er min vinding" (Filipperne 1,21). Denne sandhed gælder også for dig: Han er dit liv, og derfor er det værd at opgive dig selv for ham. Stol på, at han er den, han er i dig.

Jesus er i dig, og du er i ham! Du er i denne atmosfære og der vil du finde lys, liv og mad, der styrker dig. Denne atmosfære er også i dig, uden det kunne du ikke eksistere, og du ville dø. Vi er i Jesus, og han er i os. Han er vores atmosfære, hele vores liv.

I den ypperstepræstelige bøn forklarer Jesus denne enhed endnu mere præcist. "Jeg helliger mig selv for dem, så de også kan blive helliget i sandheden. Jeg beder ikke kun for dem, men også for dem, der vil tro på mig gennem deres ord om, at de alle er ét. Ligesom dig, far "Hvis du er i mig, og jeg er i dig, lad også dem være i os, så verden kan tro, at du har sendt mig. Og jeg har givet dem den ære, som du har givet mig, for at de kan være én som." vi er én. , jeg i dem og du i mig, for at de kan være fuldkommen ét, og verden kan vide, at du har sendt mig og elske dem, som du elsker mig" (Joh.7,1923).

Kender du hellere læsere, din enhed i Gud og Guds enhed i dig? Dette er din største hemmelighed og gave. Returner din kærlighed til Gud med din taknemmelighed!

af Gordon Green