Guds nåde

276 nådeNåde er det første ord i vores navn, fordi det bedst beskriver vores individuelle og fælles rejse til Gud i Jesus Kristus gennem Helligånden. "Vi tror snarere på, at ved Herrens Jesu nåde vil vi blive frelst, som de også gør" (Apostlenes gerninger 15, 11). Wir sind «ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist” (Romerne 3:24). Med nåde alene forlader Gud os (gennem Kristus) del i sin egen retfærdighed. Bibelen lærer os konstant, at troens budskab er et budskab om Guds nåde (Apostlenes gerninger 14,3; 20,24; 20,32).

Grundlaget for Guds forhold til mennesket har altid været nåde og sandhed. Mens loven var et udtryk for disse værdier, fandt Guds nåde fuldt ud udtryk gennem Jesus Kristus. Ved Guds nåde er vi kun frelst af Jesus Kristus og ikke ved at holde loven. Den lov, hvormed enhver er fordømt, er ikke Guds sidste ord for os. Hans sidste ord for os er Jesus. Han er den perfekte og personlige åbenbaring af Guds nåde og sandhed, som han frit gav til menneskeheden.

Vores overbevisning i henhold til loven er berettiget og retfærdig. Vi opnår ikke legitim adfærd fra os selv, fordi Gud ikke er en fange af hans egne love og legaliteter. Gud i os arbejder i guddommelig frihed efter hans vilje. Hans vilje er defineret ved nåde og forløsning. Apostelen Paulus skrev følgende: «Jeg kaster ikke Guds nåde væk; fordi hvis retfærdighed kommer gennem loven, døde Kristus forgæves ”(Galaterne 2:21). Paulus beschreibt die Gnade Gottes als einzige Alternative, die er nicht wegwerfen möchte. Gnade ist keine Sache, die gewogen und gemessen wer- den und mit der man handeln kann. Gnade ist die lebendige Güte Gottes, durch die er dem menschlichen Herz und dem Verstand nachgeht und beides verändert. In seinem Brief an die Gemeinde in Rom schreibt Paulus, dass das Einzige, was wir durch unsere eigene Mühe zu erreichen versuchen der Sünde Sold ist, nämlich der Tod selbst. Das ist die schlechte Nachricht. Doch es gibt auch eine ganz besonders Gute, denn «die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserm Herrn” (Romerne 6:24). Jesus er Guds nåde. Det er Guds forløsning, der er blevet frigivet for alle mennesker.