prædikener

139 forkyndte

Måske spørger de sig selv: "Hvad er en prædiken?"
Det enkleste svar: en tale. Man taler og mange lytter. I denne tale skal de gamle tekster i Bibelen gøres forståelige. Dette indebærer at besvare spørgsmålet: Hvad har sådan en gammel tekst at gøre med mig og mit liv? Enhver, der seriøst spørger dette spørgsmål, vil blive overrasket over, hvor up-to-date Bibelen er. Denne tale vil også give impulser, hvordan vores liv (med Gud) kan lykkes bedre.

Hvordan betyder det det? Her er en sammenligning: Hvis du køber en teknisk enhed i dag, er det en brugsanvisning. Det forklarer, hvordan man bruger fladskærmen eller navigationsenheden. Uden en sådan manuel ser man nogle gange ret gammel ud. Livet er endnu mere kompliceret end nogen teknisk enhed. Hvorfor ikke give dig selv lejlighedsvis hjælp og forslag, så det virker bedre?

Wikipedia giver følgende definition af prædiken:
Prædikation (lat. Praedicatio) er en tale i forbindelse med en religiøs fest, hovedsagelig med religiøst indhold. Prædiken har et særligt sted i Det Nye Testamente og kristen tilbedelse. I kristen teologi hedder prædikenes lære om homiletik. På engelsk og fransk hedder prædiken "prædiken" (fra lat. Sermo: Wechselrede, Gespräch, Vortrag).

Bryan Chapell skriver i sin bog "Kristus-centreret prædiken":
Hver skrift i Skriften skal være relateret til Guds nåde gennem Kristus. Nogle tekster forbereder Jesus ved at repræsentere menneskets frelsesbehov. Andre tekster profeterer Kristi komme. Endnu andre afspejler facetter af frelse i Kristus. Og endnu andre tekster er følgerne af frelse i Kristus, nemlig de mangeartede velsignelser gennem Jesu nåde. Her er nogle tekster som frø, som endnu ikke er steget. Forbindelsen til Kristus er genkendelig, når den ses fra det nye testamentes perspektiv.